Tổng đài adsun FX 840PC

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Tổng đài adsun FX 840PC

  Tổng đài adsun FX 840PC

  Mã sản phẩm FX 840PC

  Cấu hình: 8 trung kế, 40 máy nhánh.
  Khoảng cách tối đa từ tổng đài đến máy nhánh: 1000 m.
  Khả năng mở rộng: 8 trung kế - 48 máy nhánh; 8 trung kế - 56 máy nhánh; 8 trung kế - 64 máy nhánh
  Chuyển cuộc gọi linh hoạt và dễ dàng: Có.
  Cài đặt lập trình rất thuận tiện bằng máy điện thoại thường, lệnh đơn giản: Có.
  Rước cuộc gọi từ trung kế vào: Có.
  Điện thoại hội nghị 3 người: Có.
  Đổ chuông nhờ khi vắng mặt (Call Forward): Có.
  Chế độ phục vụ tự động DISA
  Đổi số nội bộ: có, 3 chữ số từ 100 đến 899.
  Cổng RS232 giao tiếp với máy tính: Có.
  Tính cước cuộc gọi có sử dụng phần mềm: Có

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái