Đầu ghi hình AVTech

 • AVC792ZPV

  AVC792ZPV
  * Chức Năng đặc biệt:
  - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • AVC799B

  AVC799B
  * Chức Năng đặc biệt:
  - Với chức năng DCCS Khiển PTZ qua cáp đồng trục không cần qua cổng RS 485
  - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)
  - Đếm lưu lượng: ra và vào
  - DCCS: chanels 1 - 4
  - IVS: 4 chanels
  - Báo động bằng Video qua Iphone, Ipad

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • AVC746D

  AVC746D
  * Chức Năng đặc biệt:
  - Với chức năng DCCS Khiển PTZ qua cáp đồng trục không cần qua cổng RS 485
  - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)
  - Đếm lưu lượng: ra và vào
  - Zoom hình 2X
  - DCCS: All chanels
  - IVS: 4 chanels
  - Báo động bằng Video qua Iphone, Ipad

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • AVC792C

  AVC792C
  * Chức Năng đặc biệt:
  - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)

   

  Gọi ngay để có giá tốt nhất

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • AVC794ZC

  AVC794ZC
  * Chức Năng đặc biệt:
  - Với chức năng DCCS Khiển PTZ qua cáp đồng trục không cần qua cổng RS485
  - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)
  - Đếm lưu lượng: ra và vào
  - DCCS: 1 kênh
  - Báo động bằng Video qua Iphone, Ipad

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • KPD674ZB

  KPD674ZB
  * Chức Năng đặc biệt:
  - Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,… (Với CMS Free: Eagle Eyes)

  Gọi ngay để có giá tốt nhất

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái