Bộ hiển thị phụ GST-RP-16

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Bộ hiển thị phụ GST-RP-16

  Bộ hiển thị phụ GST-RP-16

  Dùng cho tủ GST-102-104-108-116
  Điện áp lấy trực tiếp từ tủ trung tâm
  Bộ hiện thị phụ GST-RP-16, sử dụng cho hệ thống báo cháy dạng vùng, 
  dùng để hiển thị thông tin hệ thống báo cháy, được sử dụng trong các tòa nhà,trung tâm điều khiển báo cháy. 
  Khi tủ trung tâm báo cháy nhân tín hiệu cháy,nó sẽ báo động và gởi tín hiệu đỏ đèn bộ hiển thị GST-RP-16, bộ hiện thị sẽ hiển thị vùng cháy và phát âm thanh cảnh báo.
  Điện áp vận hành: 18VDC-28VDC.
  Dòng vận hành tĩnh: 12mA, khi có báo động: 60mA
  Nhiệt độ làm việc: 00C -0C
  Hiển thị 16 vùng cảnh báo. 2 tín hiệu báo lỗi.
  Sử dụng trong nhà.
  Kích thước: 280mm x 110mm x 46mm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

buy amoxicillin from canada

amoxicillin prescription no insurance clujmuenchen.ro buy amoxicillin from canada

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue

can you buy naltrexone over the counter

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy amoxicillin without prescription

amoxicillin without prescription open antibiotic without prescription

buy naltrexone online usa

buy naltrexone
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái