Trung tâm báo cháy Hochiki HCV-2/4/8

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Trung tâm báo cháy Hochiki HCV-2/4/8

  Trung tâm báo cháy Hochiki HCV-2/4/8

  Dòng tủ HCV bao gồm 2,4,8 zone
  Đạt tiêu chuẩn BS EN54-2 và BS EN54-4.
  Bộ hiển thị phụ kết nối 2 dây.
  Lập trình tất cả các chức năng thông qua bảng menu đơn giản.
  Tất cả các khối nằm trên cùng một board mạch.
  Lắp đặt dễ dàng.
  Phù hợp với đa số các chủng loại đầu báo.
  Có 2 ngõ ra cho các thiết bị báo động, có giám sát đường dây.
  Có thể tùy chỉnh thời gian trễ ngõ ra.
  Ngõ ra Chuông/Còi có thể tùy chỉnh
  Có chế độ thiết lập ngõ ra Chuông/Còi chỉ trì hoãn đối với đầu báo.
  Có chế độ thiết lập ngõ ra Chuông/Còi chỉ trì hoãn đối với nút nhấn.
  Có tùy chỉnh giám sát ngắn mạch ngõ vào hay ngắn mạch ngõ ra báo cháy.
  Có tùy chỉnh ngõ vào gài trạng thái hay ngõ vào không gài trạng thái.
  Có tùy chỉnh trễ ngõ vào

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

buy amoxicillin from canada

amoxicillin prescription no insurance clujmuenchen.ro buy amoxicillin from canada

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue

can you buy naltrexone over the counter

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy amoxicillin without prescription

amoxicillin without prescription open antibiotic without prescription

buy naltrexone online usa

buy naltrexone
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái