Tổng Đài Điện Thoại

 • Tổng đài Adsun FX 312PCsaleoff

  Tổng đài Adsun FX 312PC

  ·        Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.

  ·        Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899).

  ·        Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).

  ·        Truy cập trực tiếp máy nhánh (Disa, cùng lúc phục vụ tất cả các trung kế).

  ·        Nhiều kiểu đổ chuông: ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng, nhóm máy nhánh theo thứ tự ưu tiên (Hunting).

  ·        Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính (có đảo cực/tự động).

  ·        Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài.

  ·        Chọn trung kế gọi ra ngoài.

  ·        Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế.

  ·        Kiểm tra số máy nhánh và số Jack line của máy nhánh (hỗ trợ cho nhân viên kỹ thuật khi lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng tổng đài) và rất nhiều tính năng tiện ích khác (tham khảo thêm trong catalog).

  Giá bán 2850000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tổng đài Adsun FX 208PCsaleoff

  Tổng đài Adsun FX 208PC

  ·        Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.

  ·        Nhiều kiểu đổ chuông: cùng lúc, xoay vòng, nhóm máy nhánh theo thứ tự ưu tiên (Hunting).

  ·        Quản lý cuộc gọi thông qua máy tính (đảo cực/tự động).

  ·        Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài.

  ·        Chọn trung kế gọi ra ngoài.

  ·        Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế và rất nhiều tính năng tiện ích khác (tham khảo thêm trong catalog).

  Giá bán 1850000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tổng đài Adsun FX 106saleoff

  Tổng đài Adsun FX 106

  ·  Cài đặt lập trình rất thuận tiện bằng máy điện thoại thường, lệnh đơn giản.

  ·  Nhiều chế độ đổ chuông: xoay vòng, cùng lúc, phân biệt chuông nội bộ và chuông bên ngoài.

  ·  Thông báo có cuộc gọi từ trung kế vào khi máy nhánh nhận chuông đang bận.

  ·  Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài.

  ·  Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi di động, liên tỉnh, quốc tế…

  ·  Và rất nhiều tính năng tiện ích khác (tham khảo thêm trong catalog).

  Giá bán 935000 VND

  ...xem chi tiết

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái