Camera J Tech

 • J-TECH AHD 5117 (1M)saleoff

  J-TECH AHD 5117 (1M)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5117

  - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
  - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
  - Trang bị 48 đèn hồng ngoại phi 5mm.
  - Kích thước : ngang 75mm, dài 150mm.
  - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD 5603 (1M)saleoff

  J-TECH AHD 5603 (1M)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5603

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P. (1.0MP)
  - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
  - 06 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
  - Kích thước : ngang 81mm, dài 160mm.
  - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD 5630 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD 5630 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5630A

   - Độ phân giải cao HD 1280x960P. (1.3MP)
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - 02 đèn hồng ngọai Array Φ42mm.
   - Kích thước 97x97x260mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • AHD J-Tech AHD 5600 (1M)saleoff

  AHD J-Tech AHD 5600 (1M)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5600
  - Độ phân giải cao HD 1280x720P. (1.0MP)
  - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
  - 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
  - Kích thước : ngang 78mm, dài 138mm.
  - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD 5601 (1M)saleoff

  J-TECH AHD 5601 (1M)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5601
  - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
  - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
  - 03 đèn hồng ngọai Array Φ30mm.
  - Kích thước : ngang 60mm, dài 110mm.
  - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD 5602 (1M)saleoff

  J-TECH AHD 5602 (1M)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5602
  - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
  - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
  - 03 đèn hồng ngọai Array Φ30mm.
  - Kích thước : ngang 60mm, dài 110mm.
  - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD 5604 (1M)saleoff

  J-TECH AHD 5604 (1M)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5604

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P cho hình ảnh rõ đẹp.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel.
   - 01 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
   - Kích thước : ngang 70mm, dài 130mm.
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD 5605 (1M)saleoff

  J-TECH AHD 5605 (1M)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5605A

   - Độ phân giải cao HD 1280x960P. (1.3MP)
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel.
   - 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
   - Kích thước 75x75x150mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD 5118 (1M)saleoff

  J-TECH AHD 5118 (1M)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5118

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P. 1.0MP
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - Trang bị 36 đèn hồng ngọai Φ10mm
   
  - Kích thước 130x130x220mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3200 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3200 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3200

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - Trang bị 36 đèn hồng ngoại phi 5mm .
   - Kích thước 93x93x110mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3205 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3205 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3205

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - 02 đèn hồng ngọai Array Φ30mm.
   
  - Kích thước 95x95x110mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3206 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3206 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3206

  - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
  - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
  - 03 đèn hồng ngọai Array Φ30mm.
  - Kích thước 95x95x110mm
  - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

buy amoxicillin from canada

amoxicillin prescription no insurance clujmuenchen.ro buy amoxicillin from canada

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue

can you buy naltrexone over the counter

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy amoxicillin without prescription

amoxicillin without prescription open antibiotic without prescription

buy naltrexone online usa

buy naltrexone
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái