Camera J Tech

 • J-TECH AHD5130 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD5130 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5130

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P. (1.0MP)
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
   - Kích thước 90x90x65mm
   - Võ làm bằng kim loại.
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD5128 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD5128 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5128

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P. (1.0MP)
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
   - Kích thước 90x90x65mm
   - Võ làm bằng kim loại
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD5125 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD5125 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5125

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P. (1.0MP)
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel.
   - Trang bị 48 đèn hồng ngoại phi 5mm.
   - Kích thước 90x90x65mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD5122 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD5122 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5122

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
   - Kích thước 100x100x110mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD5120 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD5120 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5120

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel.
   - Trang bị 48 đèn hồng ngoại phi 5mm.
   - Kích thước 100x100x110mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3320 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3320 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3320

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P. (1.0MP)
   - Ống kính 3.6mm MegaPixel.
   - 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
   - Kích thước 113x113x85mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3310 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3310 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3310

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P cho hình ảnh rõ đẹp.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel.
   - 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
   - Kích thước 120x120x110mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3250 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3250 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3250

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - 01 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
   - Kích thước 115x115x90mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3220 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3220 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3220

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - 01 đèn hồng ngọai Array Φ30mm.
   - Kích thước 95x95x110mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3206 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3206 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3206

  - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
  - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
  - 03 đèn hồng ngọai Array Φ30mm.
  - Kích thước 95x95x110mm
  - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3205 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3205 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3205

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - 02 đèn hồng ngọai Array Φ30mm.
   
  - Kích thước 95x95x110mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3200 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3200 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3200

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - Trang bị 36 đèn hồng ngoại phi 5mm .
   - Kích thước 93x93x110mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái