Camera J Tech

 • J-TECH AHD5130 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD5130 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5130

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P. (1.0MP)
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
   - Kích thước 90x90x65mm
   - Võ làm bằng kim loại.
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD5128 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD5128 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5128

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P. (1.0MP)
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
   - Kích thước 90x90x65mm
   - Võ làm bằng kim loại
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD5125 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD5125 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5125

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P. (1.0MP)
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel.
   - Trang bị 48 đèn hồng ngoại phi 5mm.
   - Kích thước 90x90x65mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD5122 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD5122 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5122

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
   - Kích thước 100x100x110mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD5120 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD5120 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD5120

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel.
   - Trang bị 48 đèn hồng ngoại phi 5mm.
   - Kích thước 100x100x110mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3320 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3320 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3320

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P. (1.0MP)
   - Ống kính 3.6mm MegaPixel.
   - 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
   - Kích thước 113x113x85mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3310 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3310 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3310

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P cho hình ảnh rõ đẹp.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel.
   - 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
   - Kích thước 120x120x110mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3250 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3250 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3250

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - 01 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
   - Kích thước 115x115x90mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3220 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3220 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3220

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - 01 đèn hồng ngọai Array Φ30mm.
   - Kích thước 95x95x110mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3206 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3206 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3206

  - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
  - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
  - 03 đèn hồng ngọai Array Φ30mm.
  - Kích thước 95x95x110mm
  - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3205 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3205 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3205

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - 02 đèn hồng ngọai Array Φ30mm.
   
  - Kích thước 95x95x110mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • J-TECH AHD3200 (1MP)saleoff

  J-TECH AHD3200 (1MP)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera AHD J-Tech AHD3200

   - Độ phân giải cao HD 1280x720P.
   - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .
   - Trang bị 36 đèn hồng ngoại phi 5mm .
   - Kích thước 93x93x110mm
   - Công nghệ và xuất xứ: Nhật Bản

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

buy amoxicillin from canada

amoxicillin prescription no insurance clujmuenchen.ro buy amoxicillin from canada

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue

can you buy naltrexone over the counter

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy amoxicillin without prescription

amoxicillin without prescription open antibiotic without prescription

buy naltrexone online usa

buy naltrexone
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái