Camera Sony

 • Camera Sony SSC-YM401R

  Camera Sony SSC-YM401R
  Có khớp xoay 355°
  Cảm biến: 1/3 SONY SUPER HAD CCD II
  Độ phân giải:540 TV Lines; 440,000 pixels
  Độ nhạy sáng: màu TBD, đen/trắng 0 Lux
  Day/Night: Electrical (Not True Day/Night)
  Đèn hồng ngoại: 5 m
  Ống kính:3.1 mm
  Zoom quang học:Fixed
  Góc nhìn ngang: 96.3°
  Nguồn cấp: DC 12V

  Giá bán 3070000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera Sony SSC-YM411R

  Camera Sony SSC-YM411R
  Có khớp xoay 355°
  Cảm biến: 1/3 SONY SUPER HAD CCD II
  Độ phân giải:540 TV Lines; 440,000 pixels
  Độ nhạy sáng: màu TBD, đen/trắng 0 Lux
  Day/Night: Electrical (Not True Day/Night)
  Đèn hồng ngoại: 5 m
  Ống kính:6 mm
  Zoom quang học:Fixed
  Góc nhìn ngang: 46.5°
  Nguồn cấp: DC 12V

  Giá bán 3065000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera Sony SSC-YM501R

  Camera Sony SSC-YM501R
  Cảm biến loại 1/3 SONY EXview HAD CCD II
  Độ phân giải:650 TV Lines; 570,000 pixels
  Độ nhạy sáng: đen/trắng 0 Lux
  Day/Night: Optical (True Day/Night)
  Đèn hồng ngoại 10 m ( 10pcs )
  Ống kính3.1 mm
  Góc nhìn ngang: 96.3°
  Nguồn cấp: DC 12V

  Giá bán 3745000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera Sony SSC-YM511R

  Camera Sony SSC-YM511R
  Cảm biến loại 1/3 SONY EXview HAD CCD II
  Độ phân giải:650 TV Lines; 570,000 pixels
  Độ nhạy sáng: đen/trắng 0 Lux
  Day/Night: Optical (True Day/Night)
  Đèn hồng ngoại10 m ( 10pcs )
  Ống kính6 mm
  Góc nhìn ngang: 46.5°
  Nguồn cấp: DC 12V

  Giá bán 3744000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera Sony SSC-N11

  Camera Sony SSC-N11
  Có khớp xoay 340°
  Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II;
  Độ phân giải:540 TV Lines; 440,000 pixels
  Độ nhạy sáng: màu 0.35Lux, đen/trắng 0.2Lux
  Day/Night: Electrical (Not True Day/Night)
  Ống kính 3 mm
  Chức năng bù sáng iBLC
  Góc nhìn ngang: 95.9°
  Nguồn cấp: DC 12V

  Giá bán 2930000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera Sony SSC-N12

  Camera Sony SSC-N12
  Có khớp xoay 340°
  Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II;
  Độ phân giải:540 TV Lines; 440,000 pixels
  Độ nhạy sáng: màu 0.3Lux, đen/trắng 0.2Lux
  Day/Night: Electrical (Not True Day/Night)
  Ống kính 6 mm
  Chức năng bù sáng iBLC
  Góc nhìn ngang: 46°
  Nguồn cấp: DC 12V

  Giá bán 2930000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera Sony SSC-N20

  Camera Sony SSC-N20
  Có khớp xoay 355°
  Cảm biến loại 1/3 SONY EXVIEW HAD CCD II;
  Độ phân giải:540 TV Lines; 440,000 pixels
  Độ nhạy sáng: màu 0.15Lux, đen/trắng 0.1 Lux
  Day/Night: Electrical (Not True Day/Night)
  Ống kính2.8 to 10.5 mm
  Zoom quang học 3.7x
  Chức năng bù sáng iBLC
  Góc nhìn ngang: 99.5° to 27.4°
  Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

  Giá bán 3670000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera Sony SSC-N21

  Camera Sony SSC-N21
  Có khớp xoay 355°
  Cảm biến loại 1/3 SONY EXVIEW HAD CCD II;
  Độ phân giải:650 TV Lines; 570,000 pixels
  Độ nhạy sáng: màu 0.15Lux, đen/trắng 0.1Lux
  Day/Night: Electrical (Not True Day/Night)
  Ống kính 2.8 to 10.5 mm
  Zoom quang học 3.7x
  Chức năng bù sáng iBLC
  Góc nhìn ngang: 99.5° to 27.4°
  Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

  Giá bán 4280000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera Sony SSC-FM531

  Camera Sony SSC-FM531
  Có khớp xoay 355°
  Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II;
  Độ phân giải:700 TV Lines; 570,000 pixels
  Độ nhạy sáng: màu 0.06Lux, đen/trắng 0.05 Lux
  Day/Night: Electrical (Not True Day/Night)
  Ống kính2.8 mm to 10.5 mm
  Zoom quang học 3.7x
  Chống ngược sáng DynaViewSX
  Góc nhìn ngang: 99.5° to 27.4°
  Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

  Giá bán 6320000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera Sony SSC-CM461R

  Camera Sony SSC-CM461R
  Có khớp xoay 355°
  Cảm biến loại 1/3 SONY EXVIEW HAD CCD II;
  Độ phân giải:540 TV Lines; 440,000 pixels
  Độ nhạy sáng: màu 0.04Lux, đen/trắng 0 Lux
  Day/Night: Optical (True Day/Night)
  Đèn hồng ngoại 16 m
  Ống kính 2.8 mm - 10.5 mm
  Zoom quang học 3.7x
  Góc nhìn ngang: 101.8° to 27.4°
  Nguồn cấp: DC 12V, AC 24V

  Giá bán 5190000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera Sony SSC-YB401R

  Camera Sony SSC-YB401R
  Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II
  Độ phân giải: 540 TV Lines; 440,000 pixels
  Độ nhạy sáng: đen/trắng 0 Lux
  Day/Night: Electrical ( Day/Night)
  Đèn hồng ngoại 5 m ( 10pcs )
  Ống kính 3.1 mm
  Góc nhìn ngang: 96.3°
  Nguồn cấp: DC 12V

  Giá bán 3070000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera Sony SSC-YB411R

  Camera Sony SSC-YB411R
  Cảm biến loại 1/3 SONY SUPER HAD CCD II
  Độ phân giải: 540 TV Lines; 440,000 pixels
  Độ nhạy sáng: đen/trắng 0 Lux
  Day/Night: Electrical ( Day/Night)
  Đèn hồng ngoại 5 m ( 10pcs )
  Ống kính 6 mm
  Góc nhìn ngang: 46.5°
  Nguồn cấp: DC 12V

  Giá bán 3070000 VND

  ...xem chi tiết

buy amoxicillin from canada

amoxicillin prescription no insurance clujmuenchen.ro buy amoxicillin from canada

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue

can you buy naltrexone over the counter

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy amoxicillin without prescription

amoxicillin without prescription open antibiotic without prescription

buy naltrexone online usa

buy naltrexone
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái