Trung tâm báo cháy GST 2 Loop GST200

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Trung tâm báo cháy GST 2 Loop GST200

    Trung tâm báo cháy GST 2 Loop GST200

    Tủ báo cháy địa chỉ GST-200 được thiết kế theo tiêu chuẩn EN54-2 và EN54-4 với các đặc điểm dễ dàng lắp đặt, vận hành và bảo trì.
    Thiết kế tối đa 2 loop thích hợp cho các công trình nhỏ như văn phòng, nhà hàng, cửa hàng.
    Các tính năng tiêu chuẩn
    Phân chia tối đa 30 zones, có đèn LED hiển thị trạng thái báo lỗi, báo cháy zone có thể cài đặt bằng phần mềm.
    Tối đa 2 loop, 477 thiết bị địa chỉ.
    Màn hình LCD 8x18 ký tự và 15 đèn LEDs báo trạng thái tủ.
    Tương thích hoàn toàn với các thiết bị địa chỉ của GST.
    Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ không điện, đảm bảo việc không mất dữ liệu cho dù tủ có tắt hay mất nguồn.
    Hoạt động tự động khi có tín hiệu báo cháy theo kịch bản đã lập trình trước.
    Ngõ ra chuông/còi cho phép tối đa 0.5A tại 24VDC, có thể gắn các loại chuông/còi thường
    Kết nối máy tính thông qua tín hiệu RS232
    Kết nối các tủ thông qua tín hiệu RS485
     

    Giá bán 0 VND

    ...xem chi tiết

buy amoxicillin from canada

amoxicillin prescription no insurance clujmuenchen.ro buy amoxicillin from canada

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue

can you buy naltrexone over the counter

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy amoxicillin without prescription

amoxicillin without prescription open antibiotic without prescription

buy naltrexone online usa

buy naltrexone
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái