Trung tâm báo cháy RPP-ABW

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Trung tâm báo cháy RPP-ABW

  Trung tâm báo cháy RPP-ABW

  Trung Tâm Báo Cháy (10/15/20 zone)
  Cấu hình zone đa mục đích
  Cấu hình zone linh hoạt để phù hợp với nhiều kiểu báo (Chỉ có zone 1 là định trước và là báo cháy)
  Tính năng chống sét.Dễ dàng thiết lập cho chuông kêu theo khu vực.
  Chức năng thử đầu báo với 2 kiểu reset cho đầu báo khói và đầu báo nhiệt.
  Hiển thị điện áp của nguồn điện dự phòng
  Âm thanh cảnh báo trong khoảng thời gian trễ
  Giám sát hở mạch zone
   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái