Camera AVTech

 • Camera AVTech KPC136ZDLT

  Camera AVTech KPC136ZDLT

  Gọi ngay để có giá tốt nhất

   

  1/3" color CCD image sensor
  TV lines: Standard, 0.05 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, Up to 15 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.60

  Giá bán 899000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera AVTech KPC138ZET

  Camera AVTech KPC138ZET

  Gọi ngay để được giá tốt nhất

  1/3" color CCD image sensor
  520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, Up to 15 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.60

  Giá bán 1250000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera AVTech KPC138ZDT

  Camera AVTech KPC138ZDT

  Gọi ngay để có giá tốt nhất

   

  1/3" color CCD image sensor
  TV lines: Standard, 0.05 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, Up to 15 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.60

   

  Giá bán 975000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera AVTech AVC 462ZBPnew

  Camera AVTech AVC 462ZBP

  Gọi ngay để có giá tốt nhất

   

  Camera mẫu mới nhất

  Giá bán 1955000 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera AVTech AVC167P

  Camera AVTech AVC167P

  Gọi ngay để có giá tốt nhất

   

  1/3" H.R. image sensor

  700 TV lines

  17 IR LEDs IR Camera
   
  (960H Ultra Resolution)

   

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera AVTech AVTech AVC169P/F60

  Camera AVTech AVTech AVC169P/F60

  Gọi ngay để có giá tốt nhất

   

  1/3" HR color CCD image sensor
  700 TV lines

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera AVTech AVC158P

  Camera AVTech AVC158P

  Gọi ngay để có giá tốt nhất

   

  1/3" color CCD image sensor

  700 TV lines

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera AVTech AVC189P

  Camera AVTech AVC189P

  Gọi ngay để có giá tốt nhất

   

  1/3" H.R. Color CCD image sensor with SONY Effio DSP,771(H) x 492(V) <NTSC> / 753(H) x 582(V) <PAL>,700TVL

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera AVTech KPC139ZEP

  Camera AVTech KPC139ZEP

  Gọi ngay để có giá tốt nhất

   

  35 units, Up to 25 m,  Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.60

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera AVTech KPC139ZDP

  Camera AVTech KPC139ZDP

  Gọi ngay để có giá tốt nhất

   

  35 units, Up to 25 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.60

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera AVTech KPC149ZHP

  Camera AVTech KPC149ZHP

  Gọi ngay để có giá tốt nhất

   

  1/3" HR color CCD image sensor
  520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0 Lux (IR ON), 56 units, Up to 40m, Lens: f6.0mm/F2.0, Lens Angle: 540

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Camera AVTech KPC148ZEP

  Camera AVTech KPC148ZEP

  Gọi ngay để có giá tốt nhất

   

  1/3’’HR color CCD image sensor , 520 TV Line, 35 Units, Up to 35 m.
  Lens: f6.0mm/F2.0, Lens Angle: 540

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái