Đầu báo nhiệt GST R-6602

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Đầu báo nhiệt GST R-6602

  Đầu báo nhiệt GST R-6602

   Đầu báo nhiệt kết hợp gia tăng & cố định là loại đầu báo phát hiện và báo cháy linh hoạt chính xác dựa vào hệ thống cảm biến nhiệt độ thích hợp lắp đặt cho môi trường nhiều bụi như nhà bếp phòng máy điện.
  – Đầu báo 4 dây, điện áp làm việc 12V.
  – Ngõ ra NO 1A/30VDC
  – Điện áp làm việc: 9.6VDC-14.4VDC
  – Dòng điện làm việc:dòng tĩnh <1mA, dòng báo động >20mA.
  – Reset sau khi báo động: max 5s, max 2.5VDC.
  – Power-up time  < = 10s.
  – Nhiệt độ làm việc: -10°C+50°C@95%.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái