Đầu báo nhiệt GST R-6602

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Đầu báo nhiệt GST R-6602

  Đầu báo nhiệt GST R-6602

   Đầu báo nhiệt kết hợp gia tăng & cố định là loại đầu báo phát hiện và báo cháy linh hoạt chính xác dựa vào hệ thống cảm biến nhiệt độ thích hợp lắp đặt cho môi trường nhiều bụi như nhà bếp phòng máy điện.
  – Đầu báo 4 dây, điện áp làm việc 12V.
  – Ngõ ra NO 1A/30VDC
  – Điện áp làm việc: 9.6VDC-14.4VDC
  – Dòng điện làm việc:dòng tĩnh <1mA, dòng báo động >20mA.
  – Reset sau khi báo động: max 5s, max 2.5VDC.
  – Power-up time  < = 10s.
  – Nhiệt độ làm việc: -10°C+50°C@95%.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

buy amoxicillin from canada

amoxicillin prescription no insurance clujmuenchen.ro buy amoxicillin from canada

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue

can you buy naltrexone over the counter

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy amoxicillin without prescription

amoxicillin without prescription open antibiotic without prescription

buy naltrexone online usa

buy naltrexone
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái