Điện thoại Panasonic KX-TSC11

  • Panasonic KX-TSC11saleoff

    Panasonic KX-TSC11

    * Điện thoại cố định Panasonic KX-TSC11

    - Màn hình hiện số gọi đến.
    - Lưu được 50 số gọi đến, 20 số gọi gọi đi.
    - Khóa đường dài, di động bằng mã.
    - Điều chỉnh âm lượng chuông.
    - Lựa chọn kiểu quay số Tone/Pulse
    - Truyền cuộc gọi trong nội bộ tổng đài.
    - Cài đặt ngày giờ.

    Giá bán 0 VND

    ...xem chi tiết

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue

acquistare cialis 5 mg

cialis pillola blu
bên trái