Điện thoại Panasonic KX-TSC11

 • Panasonic KX-TSC11saleoff

  Panasonic KX-TSC11

  * Điện thoại cố định Panasonic KX-TSC11

  - Màn hình hiện số gọi đến.
  - Lưu được 50 số gọi đến, 20 số gọi gọi đi.
  - Khóa đường dài, di động bằng mã.
  - Điều chỉnh âm lượng chuông.
  - Lựa chọn kiểu quay số Tone/Pulse
  - Truyền cuộc gọi trong nội bộ tổng đài.
  - Cài đặt ngày giờ.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái