Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730

 • Panasonic KX-T7730saleoff

  Panasonic KX-T7730

  – Bàn lập trình tổng đài 12 trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TEB308, KX-TES824, KX-TEM824.
  – Điện thoại trực.
  – Có 12 nút đèn LED 2 màu báo trung kế, máy nhánh.
  – Chuyển cuộc gọi đến máy nhánh đơn giản, nhánh chóng (chỉ cần nhấn nút đèn).
  – Đèn báo cuộc gọi đến, tin nhắn.
  – Speaker phone 2 chiều.
  – Hàng chính hãng Panasonic.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

over the counter albuterol

albuterol otc
quang cho thue
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

benadryl and pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy tests redirect
quảng cáo bện trái