Camera Questek Eco-1202AHD

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Eco-1202AHDhotnew

  Eco-1202AHD
  Cảm biến hình ảnh:HD 960p OV  image sensor  (1.3 Megapixel)
  Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
  Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3 MP

  Giá 490000 VND

  Chọn danh mục

quang cho thue
bên trái